Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodarire comunală, protecția mediului, servicii și comerț:

Numele și prenumele
Bibina Ilie
Vasile Paulica
Vate adriana-Veronica
Schlafli Ghiulea Petrisor
Cune Tudor

 

Comisia de specialitate pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activitați sportive și de agrement:

Numele și prenumele
Mitu Petre
Ghiuleaua Mihaela-Valentina
Milu Marian

 

Comisia de specialitate pentru adminstrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenești:

Numele și prenumele
Ruse Ion
Copcea Florin
Beșu Florea