Anul 2020

Bugetul local pentru anul 2020


Anul 2016

Buget Rectificat cf. Hcl nr. 07 din 08.07.2016
Buget General Consolidat cf. Hcl nr. 07 din 08.07.2016
Plati restante la 30.06.2016
Buget Rectificat conform Disp. nr. 15 din 30.06.2016
Buget General Consolidat conform Disp. nr. 15 din 30.06.2016
Buget Rectificat conform Hcl nr. 25 din 31.05.2016
Buget General Consolidat conform Hcl nr. 25 din 31.05.2016
Program de Investitii conform Hcl nr. 23 din 21.04.2016
Buget Rectificat conform Hcl nr. 23 din 21.04.2016
Buget General Consolidat conform Hcl nr. 23 din 21.04.2016
Plati restante la 31.03.2016
Buget General Consolidat cf. Hcl nr. 14 din 24.03.2016
Buget Rectificat cf. Hcl nr. 14 din 24.03.2016
Buget General Consolidat cf. Buget Initial 2016
BUGET CHELTUIELI 2016
BUGET venituri 2016
Buget Initial 2016 si estimari 2017-2019
Proiect Buget 2016 si estimari 2017-2019


Anul 2015

Buget rectificat cf. Disp. nr. 172 din 28.12.2015
Buget general consolidat cf. Hcl nr. 47 din 24.11.2015
Buget rectificat cf. Hcl nr. 47 din 24.11.2015
Program de investitii cf. Hcl nr. 47 din 24.11.2015
Buget rectificat cf. Disp. nr. 107 din 30.09.2015
Buget rectificat cf. Hcl nr. 34 din 28.08.2015
Buget general consolidat cf. Hcl nr. 26 din 30.06.2015
Buget rectificat cf. Hcl nr. 26 din 30.06.2015
Program de investitii cf. Hcl nr. 26 din 30.06.2015
Buget rectificat cf. Hcl nr. 21 din 29.05.2015
Buget rectificat cf. Hcl nr. 13 din 24.03.2015
Buget general consolidat cf. Hcl nr. 08 din 30.01.2015
Program de investitii cf. Hcl nr. 08 din 30.01.2015
Buget initial 2015 si estimari 2016-2018
Proiect buget 2015 si estimari 2016-2018


Anul 2014

Buget rectificat cf. Disp. nr. 209 din 30.12.2014
Buget rectificat cf. Hcl nr. 39 din 23.12.2014
Buget general consolidat cf. Hcl nr. 39 din 23.12.2014
Buget rectificat cf. Hcl nr. 34 din 11.12.2014
Buget general consolidat cf. Hcl nr. 34 din 11.12.2014
Buget rectificat cf. Hcl nr. 29 din 21.10.2014
Buget rectificat cf. Disp. nr. 128 din 30.09.2014
Buget rectificat cf. Disp. nr. 127 din 25.09.2014
Buget rectificat cf. Disp. nr. 80 din 30.06.2014
Buget rectificat cf. Hcl nr. 18 din 11.06.2014
Buget rectificat cf. Hcl nr. 12 din 25.04.2014
Buget general consolidat cf. Hcl nr. 12 din 25.04.2014
Buget rectificat cf. Disp. nr. 60 din 31.03.2014
Program investitii cf. Hcl nr. 02 din 30.01.2014
Buget general consolidat cf. Hcl nr. 02 din 30.01.2014
Buget initial 2014 si estimari 2015-2017


Anul 2013

Buget general consolidat cf. Hcl nr. 48 din 23.12.2013
Buget rectificat cf. Hcl nr. 48 din 23.12.2013
Buget general consolidat cf. Hcl nr. 41 din 29.11.2013
Buget rectificat cf. Hcl nr. 41 din 29.11.2013
Buget general consolidat cf. Hcl nr. 40 din 18.11.2013
Buget rectificat cf. Hcl nr. 40 din 18.11.2013
Buget rectificat cf. Hcl nr. 38 din 14.10.2013
Buget general consolidat cf. Hcl nr. 34 din 20.08.103
Buget rectificat conform Hcl nr. 34 din 20.08.2013
Buget rectificat cf. Hcl nr. 31 din 27.06.2013
Buget rectificat cf. Hcl nr. 18 din 08.04.2013
BUGET AUTOFINANTATE FUNCTIONARE
BUGET AUTOFINANTATE
BUGET LOCAL 2013
BUGET LOCAL DEZVOLTARE
BUGET LOCAL FUNCTIONARE
BUGET 2013 CHELTUIELI
BUGET 2013 VENITURI
Program investitii 2013
Buget initial 2013 si estimari 2014-2016
Proiect buget 2013


Anul 2012

Buget rectificat cf. Hcl nr. 26 din 21.12.2012
Buget rectificat cf. Hcl nr. 18 din 22.11.2012
Buget general centralizat cf. Hcl nr. 18 din 22.11.2012
Plati restante 30.09.2012
Buget rectificat cf. Hcl nr. 13 din 28.09.2012
Buget rectificat cf. Hcl nr. 11 din 31.08.2012
Buget rectificat cf. Hcl nr. 17 din 25.04.2012
Buget rectificat cf. Hcl nr. 14 din 30.03.2012
Buget rectificat cf. Hcl nr. 8 din 29.02.2012
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2012 – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2012 – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2012
Buget initial 2012


Anul 2011

Plati restante 31.12.2011
Flux de trezorerie 31.12.2011
Buget initial 2011
Proiect buget 2011