Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001


Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

Cerere tip – Liber acces la informatii


Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

Reclamatie administrativa depasire termen legal

Reclamatie administrativa raspuns negativ


Lista cu documentele de interes public

Lista documentelor de interes public comunicate din oficiu

Lista documentelor de interes public, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu


Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001